Gentrepreneur is een Gents project dat jongeren begeleidt en ondersteunt in hun eerste ondernemende stappen. Of het nu gaat over de opstart van een eigen onderneming, het organiseren van een fuif of het oplossen van een maatschappelijk probleem: iedereen is bij ons welkom!

Met een netwerk van Gentrepreneurs en experts, met verbindende en informatieve events, met workshops en advies,  met een authentieke leeromgeving en door inspirerende voorbeelden en rolmodellen naar voren te schuiven proberen we een uitdagende,stimulerende en bruisende Gentse ondernemende community te creëren.

Waarin elke jongere zich ten volle kan en mag ontplooien en fouten durft te maken. En waarin ook hun influencers (ouders, docenten,jeugdwerkers, peers,…) en het bestaande ondernemersnetwerk een essentiële rol vervullen.

Gentrepreneur is een initiatief van Arteveldehogeschool, UGent, HoGent, Stad Gent en Startersfabriek.

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) alsook met Vlaamse cofinanciering van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en de Provincie Oost-Vlaanderen.