Wat zijn de verschillende vennootschapsvormen

Start je als zelfstandige, dan moet je een juridische vorm voor je zaak kiezen.

Je moet natuurlijk nog een aantal zaken in orde brengen om je onderneming te starten. Hier lees je welke.

De meeste starters gaan voor een eenvoudige eenmanszaak. Maar als een vennootschap het best past bij je businessidee, dan rest de vraag: in welke vorm? Tot 2019 bestonden maar liefst 17 (!) vennootschapsvormen. Die wildgroei is nu teruggeschroefd. Vanaf 1 mei 2019 kies je uit 4 nieuwe basisvormen:

  1. BV: de besloten vennootschap is de standaardvorm, zeker voor starters. Je kan een BV alleen oprichten, er is geen startkapitaal nodig en aandeelhouders kunnen flexibel in- en uitstappen.
  2. NV: de naamloze vennootschap is er voor iets grotere ondernemingen (zoals beursgenoteerde bedrijven), met een minimumkapitaal van 61.500 euro. 
  3. CV: coöperatieve vennootschappen dienen voor organisaties met een ‘gemeenschappelijk gedachtegoed’ (waarbij niet alleen winst, maar ook een collectief doel centraal staat).
  4. Maatschap (met Comm.V en VOF als subcategorieën): deze ‘lichtere’ vormen hebben minder voordelen qua aansprakelijkheid en kan je oprichten zonder verplichte stop bij de notaris. 

Hieronder zie je de vennootschapsvormen met de eigenschappen die hen definiëren. Voor meer informatie, raadpleeg een expert in ons netwerk. 


maatschapVOFComm.VBVCVNV
Wat met aansprakelijkheid? Onbeperkt of beperkt voor stille maatOnbeperktBeperkt voor stille vennoten, onbeperkt voor beherende vennotenBeperktBeperkt Beperkt
Hoe oprichten?Onderhandse akte volstaatOnderhands akte volstaatOnderhands akte volstaatNotariële akteNotariële akteNotariële akte 
Minimaal aantal vennoten?222131
Minimumkapitaal?NeeNeeNeeNeeNee61.500 euro
Jaarrekening?Meestal nietMeestal nietMeestal nietJaJaJa

Goed om te weten: kies wijselijk, maar je bent uiteraard niet levenslang gebonden aan een juridische vorm. Als je zaak evolueert (in activiteiten, omzet, partners …) kan je altijd switchen van de ene vennootschapsvorm naar de andere. De juridische vorm heeft ook een grote impact op het financiële en zakelijke plaatje van je onderneming.

Met dank aan SBB Accountants & Adviseurs