Wat is het statuut student-ondernemer?

Sinds 1 januari 2017 bestaat er een specifiek statuut voor student-ondernemers. Dit statuut heeft invloed op de sociale bijdragen, sociale rechten, fiscaal ten laste blijven en de kinderbijslag.

Lees er hier alles over.