Hoeveel belastingen betaal je als student-ondernemer?

Voor de ouders van ondernemende jongvolwassenen is het fiscaal interessant dat jij, hun zoon of dochter, zo lang mogelijk ten laste blijft. Dat kan, als je voldoet aan deze criteria:

Deel uitmaken van het gezin

Om ten laste te zijn voor het aanslagjaar 2017 moet de student-zelfstandige op 1 januari 2017 wettelijk gedomicilieerd zijn in het ouderlijke huis. Ook wie tijdelijk niet bij zijn ouders inwoont (vb. een kot- of Erasmusstudent), maakt wettelijk gezien nog steeds deel uit van het gezin.

Geen lonen ontvangen die beroepskosten zijn voor de ouders

Zijn je ouders zelfstandigen en help je hen tijdens de vakantie in de zaak? Zodra jouw loon als beroepskost van hun inkomsten wordt afgetrokken, kan je ent niet meer ten laste van je ouders zijn. Word je daarentegen vergoed door de vennootschap waar je ouders deel van uitmaken, dan is er geen probleem.

De netto bestaansmiddelen beperken

Wil je fiscaal ten laste blijven van je ouders, dan mag je netto belastbare jaarinkomen de volgende maximumbedragen niet overschrijden:
• 3.200 euro, als je de ouders samen worden belast.
• 4.620 euro, als je ouders afzonderlijk worden belast en jezelf fiscaal niet als gehandicapt wordt beschouwd.
• 5.860 euro, als je ouders afzonderlijk worden belast en jezelf fiscaal als gehandicapt wordt beschouwd.
Vanaf 2017 wordt een eerste inkomstenschijf van 2.660 euro vrijgesteld van de beoordeling of je  persoon ten laste is. Van de overgebleven som mogen werkelijke of forfaitaire (20%) kosten afgetrokken worden.Voorbeeld: Toon studeert handelswetenschappen en werkt af en toe als dj. Hij verdient 6.600 euro per jaar. Zijn ouders zijn getrouwd en worden dus gezamenlijk belast. Van Toons bruto jaarinkomen wordt 2.660 euro vrijgesteld van beoordeling. Van de overgebleven 3.940 euro mag hij 20% forfaitaire kosten* aftrekken. Er blijft nog 3.152 euro belastbaar inkomen over. Daarmee valt Toon net onder de grens van 3.200 euro. Hij kan dus ten laste blijven van zijn ouders.

*Aangezien de werkelijke kosten van Toon lager liggen, is dit de meest aantrekkelijke optie.

Hoeveel belastingen moet de student-zelfstandige betalen?

Kan je klant fiscaal gezien niet langer ten laste zijn van zijn ouders? Dan moet hij allicht zelf belastingen betalen. Hoeveel geld hij best opzij zet voor de fiscus, leg je hem uit aan de hand van volgend overzicht.

Belastingvrije som

Is het netto belastbare jaarinkomen van je klant in 2017 minder dan 27.030 euro? Dan bedraagt de belastingvrije som voor het aanslagjaar 2018 7.570 euro. Ligt zijn netto belastbare jaarinkomen hoger dan 27.030 euro? Dan bedraagt de belastingvrije som slechts 7.270 euro.
Heeft je klant één of meerdere kinderen fiscaal ten laste? Dan wordt de vrijgestelde inkomensgrens verhoogd.

Inkomensschijf belastingen

Op het overblijvende bedrag zal je klant dus belastingen moeten betalen. Hoeveel? Dat hangt af van de inkomensschijf waarin hij zich bevindt.

Voorbeeld: Valerie studeert communicatiewetenschappen en klust bij als zelfstandig nagelstyliste. Haar netto belastbare jaarinkomen bedraagt in 2017 20.000 euro. Zonder bijkomende belastingverminderingen zal ze 4.282 euro belastingen moeten betalen.

Ann Schoenmaekers werkt al 13 jaar als regioverantwoordelijke bij Xerius. Dankzij haar dagelijks contact met boekhouders en ondernemers is Ann een expert in sociale bijdragen en de opstartformaliteiten van een zelfstandige.

Omdat we hem zo interessant vonden hebben we deze blogpost overgenomen van http://blog.xerius.be/boekhouders/de-student-zelfstandige-wat-met-zijn-belastingen, met toestemming van de auteur.