Hoe bereken je de sociale bijdragen van een student-zelfstandige?

Om de ondernemingszin bij jongeren aan te moedigen, gelden voor student-zelfstandigen nu dezelfde regels als voor jobstudenten met een arbeidscontract. Dat maakt het nieuwe statuut financieel een stuk interessanter. Het voormalige artikel 37 voor studenten – dat hen gelijkstelde met zelfstandigen in bijberoep – werd afgeschaft. Concreet worden de bijdragen voor student-zelfstandigen nu zo berekend:  

  • ligt zijn netto belastbaar jaarinkomen lager dan 6.923,69 euro, dan betaalt de student-zelfstandige geen sociale bijdragen;
  • bij een jaarinkomen tussen de 6.923,69 en 13.847,39 euro geldt een verminderde sociale bijdrage van 20,5% op het bedrag dat je verdient boven 6.923,69 euro.
  • ligt het jaarinkomen van de student-zelfstandige zelfstandige hoger dan 13.847,39 euro, dan betaalt hij dezelfde bijdrage als een zelfstandige in hoofdberoep.
ann

Geschreven door Ann Schoenmaekers

Ann Schoenmaekers werkt al 13 jaar als regioverantwoordelijke bij Xerius. Dankzij haar dagelijks contact met boekhouders en ondernemers is Ann een expert in sociale bijdragen en de opstartformaliteiten van een zelfstandige. Deze post werd hier opgenomen met haar toestemming.