Hoe bereken je de sociale bijdragen van een student-zelfstandige?

  • ligt zijn netto belastbaar jaarinkomen lager dan 6.648,13 euro, dan betaalt de student-zelfstandige geen sociale bijdragen;
  • bij een jaarinkomen tussen 6.648,13 en 13.296,25 euro geldt een verminderde sociale bijdrage van 20,5% of 21% op het verschil tussen zijn jaarinkomen en 6.648,13 euro.

20,5% of 21%?
De 20,5% geldt in 2017 enkel voor starters in hun eerste jaar, gevestigde student-zelfstandigen betalen 21% van hun jaarinkomen. Vanaf 2018 betalen ook zij slechts 20,5%.

Voorbeeld

Heel wat studenten maken de overgang van het oude naar het nieuwe statuut. Dit onderstaand voorbeeld illustreert hoe dit in zijn werk gaat. Lyndsey sloot zich op 1 januari 2015 als student aan bij haar sociaal verzekeringsfonds. Zij viel tot 1 januari 2017 dus onder artikel 37.

2015

In onderling overleg met haar boekhouder schat Lyndsey in dat ze op jaarbasis 1.500 euro zal verdienen. Volgens de regels die in 2015 gelden voor jaarinkomens tussen 1.423,90 en 2.500 euro, betaalt ze elk kwartaal een sociale bijdrage van 75,20 euro.

2016

Ook in 2016 schat Lyndsey 1.500 euro te verdienen. Opnieuw betaalt ze haar kwartaalbijdrage van 75,2 euro.

2017

Lindseys sociaal verzekeringsfonds laat na 2 jaar weten dat haar netto-inkomen de voorbije jaren hoger lag dan ingeschat: 2.500 euro in plaats van 1.500 euro.

Volgens artikel 37 moest ze dus eigenlijk per kwartaal 132,04 euro sociale bijdragen betalen. Dat verschil van 56,84 euro per kwartaal of 227,36 euro op jaarbasis past ze in één keer bij.

Vanaf het jaar 2017 valt de berekening van Lindseys sociale bijdragen onder de nieuwe regels. Intussen is ook haar zelfstandige activiteit verder gegroeid. Ze schat dat ze dit jaar 5.000 euro zal verdienen. Aangezien dat bedrag onder de grens van 6.648,13 euro ligt, hoeft ze voor 2017 geen sociale bijdragen te betalen.

2018

In 2018 zal Lindsey de sociale bijdragen op haar inkomen van 2016 nog moeten bijpassen op basis van artikel 37.

ann

Geschreven door Ann Schoenmaekers

Ann Schoenmaekers werkt al 13 jaar als regioverantwoordelijke bij Xerius. Dankzij haar dagelijks contact met boekhouders en ondernemers is Ann een expert in sociale bijdragen en de opstartformaliteiten van een zelfstandige. Deze post werd hier opgenomen met haar toestemming.