De starters-bvba: zegen of vloek voor beginnende ondernemers?

 De starters-bvba of s-bvba is een vennootschapsvorm die op het eerste zicht veel weg heeft van zijn klassieke variant: de bvba. Beide vennootschappen mag je alleen oprichten (een bvba wordt dan een éénpersoons-bvba of ebvba). Andere raakvlakken zijn de verplichte oprichtingsakte (door de notaris) en de beperkte aansprakelijkheid: maak je schulden, dan blijft je privévermogen in principe buiten schot.

Toch zijn er belangrijke verschillen en aandachtspunten op het vlak van:

  1. Startkapitaal

Het grote voordeel van de starters-bvba? Je hebt slechts 1 euro startkapitaal nodig. Iedereen kan dus meteen starten. Hetzelfde geldt voor een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof), maar in die gevallen geniet je geen beperkte aansprakelijkheid. Lees: bij financiële problemen ben je aansprakelijk met je persoonlijk bezit.

Let wel op: met die ene euro geraak je er niet. Er komen al snel extra kosten bij voor je financieel plan, je boekhouder, je notaris en de publicatie van je oprichting in het Belgisch Staatsblad. Hou er ook rekening mee dat een bank een lening eerder zal weigeren wanneer je startkapitaal zo laag is.

  1. Financieel plan

Voor de oprichting van een vennootschap heb je een financieel plan nodig. Bij een s-bvba ben je verplicht om dat plan samen met een erkende boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor op te stellen. Bij een gewone bvba is die ondersteuning niet verplicht, maar uiteraard ook sterk aangewezen.

  1. Reservefonds

In een s-bvba ben je verplicht om jaarlijks minstens 25% van je winst te bewaren in een reservefonds, tot je kapitaal 18.550 euro – de startsom van een gewone bvba – bedraagt. Vanaf dan kan je je starters-bvba ook omzetten naar een (e)bvba. In een gewone bvba moet je jaarlijks 5% van je winst sparen, tot je aan 10% van je maatschappelijk kapitaal komt (het kapitaal dat je in aandelen kan uitgeven).

  1. Oprichters

Een s-bvba mag enkel door één of meerdere natuurlijke personen – particulieren – opgericht worden. Bijkomende voorwaarde is dat je als oprichter niet meer dan 5% van de aandelen van een andere vennootschap bezit.

Zolang het om een starters-bvba gaat, kunnen de aandelen niet overgedragen worden aan rechtspersonen. Ze kunnen wel tot de onderneming toetreden na een kapitaalsverhoging die het maatschappelijk kapitaal op minstens 18.550 euro brengt en de starters-bvba omvormt tot een gewone (e)bvba.

Ook de aangestelde zaakvoerder(s) zijn verplicht natuurlijke personen.

  1. Oprichtersaansprakelijkheid

Belangrijk: de beperkte aansprakelijkheid waarvoor je op zich tekent, geniet je niet meteen. Gaat je zaak binnen de eerste drie jaren failliet, dan kan je wel degelijk nog met je privévermogen aansprakelijk gesteld worden voor de schulden.

Vanaf het driejarig bestaan van je startersvennootschap word je als oprichter hoofdelijk aansprakelijk gesteld en dit ten belope van het verschil tussen het maatschappelijke kapitaal en het minimumkapitaal voor de klassieke bvba van 18.550 euro. Dat betekent dat een schuldeiser zijn bedrag bij om het even welke oprichter volledig mag opeisen.

  1. Kapitaalvermindering

Zolang je vennootschap het statuut van ‘starter’ draagt, kan je geen kapitaalvermindering uitvoeren.

  1. Administratie

Ook op administratief vlak is er nog een kanttekening: je bent namelijk verplicht om op al je uitgaande documenten (zoals offertes of facturen) expliciet ‘s-bvba’ te vermelden. Gebruik je toch een andere term of afkorting, dan riskeer je problemen met de fiscus, die hier streng op toeziet. Dit lijkt een kleine moeite, maar kan bij sommige (potentiële) klanten argwaan wekken: je toont immers expliciet dat je nog geen door de wol geverfde ondernemer bent.

  1. Omvorming

Wanneer je je starters-bvba wilt omvormen tot een gewone bvba moet je opnieuw langs de notaris.

Conclusie

Hoewel de naam anders doet vermoeden, biedt de s-bvba in de praktijk meer nadelen dan voordelen. Het lage starterskapitaal is aanlokkelijk, maar weegt niet op tegen de (financiële) addertjes onder het gras. Tegelijk bewijst dit nog maar eens hoe moeilijk het is om de juiste juridische vorm voor je zaak te bepalen …

Laat je daarom bij de keuze van je ondernemingsvorm met raad en daad bijstaan door een expert ter zake.

bijdrage door SBB Accountants & Adviseurs