Binnen Gentrepreneur slaan de Arteveldehogeschool, UGent & HOGENT de handen in elkaar met volgende overheidspartners. Deze partners ondersteunen ons niet enkel inhoudelijk maar dragen ook een financieel steentje bij. Waarvoor we hen bijzonder dankbaar zijn!

De Startersfabriek:

Om de Gentse starters wegwijs te maken in het ondernemerslandschap bundelt de Startersfabriek alle Gentse startersinitiatieven op één platform. De Startersfabriek matcht je bovendien met de juiste mensen en reikt je zo alle expertise aan.

Olivier De Cock | olivier.decock@stad.gent

Stad Gent:

Zowel vanuit de jeugddienst als de dienst Economie worden verschillende initiatieven genomen ter bevordering van ondernemerschap. Denken we hierbij aan de bovenlokale projecten ondernemerschap in verschillende jeugdhuizen, de projecten Alles Kan en Lab10, het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent, het starterscontract, gratis starten in Gent,…

Dienst Economie | Mathias Vandewyngaerde | mathias.vandewyngaerde@stad.gent

Jeugddienst | Marlies Denys | marlies.denys@stad.gent

Provincie Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaaderen geeft jonge ondernemers graag een duwtje in de rug. Dit doen ze onder andere via subsidies, de werking van de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) en EROV (Economische Raad voor Oost-Vlaanderen).

Petra Van Poucke | petra.vanpoucke@oost-vlaanderen.be

Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen (VLAIO)

Het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen trekt met oa de werking van het Forum Ondernemend Hoger Onderwijs resoluut de kaart van het jonge ondernemerschap. Op hun website vindt je bovendien allerhande nuttige info en tools zoals een subsidiedatabank, gidsen,…

Reineke Vandevenne |reineke.vandevenne@vlaio.be

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het project Gentrepreneur (officieel Gentrepreneur²) kadert in een subsidieprogramma van EFRO binnen de as … . Voor het uitrollen van onze werking ontvangen wij van dit fonds €235.000. Ook andere Vlaamse studentensteden kregen deze ondersteuning. Een overzicht van alle projecten vind je hier.