Hier bundelen we de vaakst voorkomende vragen – en antwoorden – over ondernemen als jongere.

Vragen over opstarten als student-ondernemer

Fiscaal ten laste blijven

Om te zorgen dat kinderen meer kansen krijgen, betalen ouders een stukje minder belastingen: hun zogenaamde ‘belastingvrije som’ wordt hoger per kind. Uiteraard willen je ouders dat dit voordeel, ook wel ‘fiscaal ten laste’ genoemd, behouden blijft. Dat kan onder drie voorwaarden:

  • Houd je domicilie bij je ouders
  • Blijf onder het loonplafond (hier vind je de actuele cijfers) Let op: ook andere belastbare inkomsten zoals je inkomen als jobstudent tellen mee in deze berekening.
  • Zorg ervoor dat je loon geen beroepskost is voor je ouders

Grenswaarde voor belastingen

Als je loon bepaalde grenswaarden overschrijdt, moet je daarop belastingen betalen. Ook in dit geval worden al je inkomsten (student-zelfstandige en jobstudent) samen gerekend. Liggen die op jaarbasis lager dan 7730 euro? Dan moet je geen belastingen betalen.

Meer info vind je in onze startersgids.

Samen met SBB stelden we een startersgids samen voor Gentse studenten die willen opstarten als zelfstandige. Deze legt je in mensentaal uit wat je moet weten vóór je de knoop doorhakt. 

In deze startersgids wordt je door het Gentse netwerk geleid, kom je meer te weten over startvoorwaarden, ondernemingsvormen, belastingen, BTW, sociale bijdragen. Je ontdekt hoe je fiscaal ten laste kan blijven van je ouders, hoe je een vakantiejob kan combineren met je zelfstandige activiteit, wat er gebeurt als je afstudeert enzoverder…

Deze startersgids kan je hier raadplegen:

Of kan je op onze locatie geprint verkrijgen! Vraag ernaar!

Met dank aan SBB accountants en adviseurs

Sinds 1 januari 2017 bestaat er een specifiek statuut voor student-ondernemers. Dit statuut heeft invloed op de sociale bijdragen, sociale rechten, fiscaal ten laste blijven en de kinderbijslag.

Lees er hier alles over.

Om de ondernemingszin bij jongeren aan te moedigen, gelden voor student-zelfstandigen nu dezelfde regels als voor jobstudenten met een arbeidscontract. Dat maakt het nieuwe statuut financieel een stuk interessanter. Het voormalige artikel 37 voor studenten – dat hen gelijkstelde met zelfstandigen in bijberoep – werd afgeschaft. Concreet worden de bijdragen voor student-zelfstandigen nu zo berekend:  

  • ligt zijn netto belastbaar jaarinkomen lager dan 6.923,69 euro, dan betaalt de student-zelfstandige geen sociale bijdragen;
  • bij een jaarinkomen tussen de 6.923,69 en 13.847,39 euro geldt een verminderde sociale bijdrage van 20,5% op het bedrag dat je verdient boven 6.923,69 euro.
  • ligt het jaarinkomen van de student-zelfstandige zelfstandige hoger dan 13.847,39 euro, dan betaalt hij dezelfde bijdrage als een zelfstandige in hoofdberoep.
ann

Geschreven door Ann Schoenmaekers

Ann Schoenmaekers werkt al 13 jaar als regioverantwoordelijke bij Xerius. Dankzij haar dagelijks contact met boekhouders en ondernemers is Ann een expert in sociale bijdragen en de opstartformaliteiten van een zelfstandige. Deze post werd hier opgenomen met haar toestemming.

Kinderbijslag

Er moet een verklaring afgeleverd worden aan de dienst kinderbijslag dat er niet meer dan 240 uren per kwartaal (zelfstandig + jobstudent) gewerkt wordt (uitzondering 3e kwartaal tussen 2 schooljaren, mag er onbeperkt worden).

  • OPGELET: Om aan een verlaagd RSZ tarief jobstudent te kunnen werken, mag je op jaarbasis niet meer dan 475 uren gewerkt hebben. Dit staat los van uw eventuele activiteiten als zelfstandige.

Sociale bijdragen

Voor de sociale bijdragen wordt er enkel gekeken naar het netto belastbaar inkomen als zelfstandige.

Fiscaal ten laste

Hier moeten de inkomsten als jobstudent opgeteld worden met de inkomsten als zelfstandige. (Grens afhankelijk van de gezinssituatie, ouders al dan niet gezamenlijk belast).

Belastingen

Hier moeten de inkomsten als jobstudent opgeteld worden met de inkomsten als zelfstandige. (Vrijgesteld bedrag is afhankelijk van uw netto belastbaar jaarinkomen).

Bijdrage door SBB Accountants & Adviseurs

Het statuut binnen de scholen, is geen statuut bij wet geregeld, het is vergelijkbaar met het topsportstatuut binnen scholen. Algemeen betekent dit dat je studieflexibiliteit kan vragen. De verdere voordelen verschillen per school. Meer info over het statuut binnen je school:

Load More

 

Heb je een vraag die je hierboven niet terugvindt? Give a FAQ: